x

Günlük hayatın vazgeçilmez maddelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz, polimerdir. PVC (Poli Vinil Klorür), çok büyük olan bu polimer ailesinin mühim bir üyesidir ve çağdaş bir sentetik (yapay) malzemedir. İki natural kaynak olan petrol ve tuz’dan imal edilen PVC, ticari anlamda ilk olarak ilerleyen plastiklerden biriydi. Günümüzde PVC, çocuk oyuncaklarından, su toplama ve dağıtma borularına, şişe ve torba yapımına, detaylı spor malzemelere, otomobil döşemelerine ve silecek sistemlerine, pencere profillerine, pillere, elektrik izolasyon maddelerine, kablolara, kredi kartlarına, yiyecek kaplarına, kan torbası, serum tüpü, ameliyat eldiveni ve kalp kateteri gibi tıbbi malzemelere kadar çağdaş hayatımızda bir çok değişik uygulamalarla çok geniş kullanıma sahiptir.

PVC’nin hayatımızın her bölümünde ve pencere profillerinde süregelen olarak kullanılmasının altında şu özellikler yatmaktadır:

Sağlamlık ve hafiflik: Pencere profil ve kapı üretiminde sarfedilen ahşap ve alüminyum malzemelerle kıyaslandığında PVC malzeme daha sağlam ve işlevseldir. PVC’nin aşınma dayanımı, hafifliği ve iyi mekanik sağlamlığı ve tokluğu bina ve konstrüksiyon programlarında onun kullanımınde çok mühim teknik avantajlardır.

Ateşe dayanım: PVC, polimer zincirinde klor atomu taşıması namacıylaiyle natural olarak zor tutuşmaktadır, yani alev alma ısısı yüksektir. Yanma, ısı kaynağı kaldırılınca derhal durmaktadır. Bu özellik PVC’yi pencere, kapı, kaplama vb. programları amacıyla bilhassa ideal gerçekleştirmetadır. Buna rağmen ahşap malzeme basit yanmakta ve alevi taşımaktadır.

Uzun Ömürlülük: PVC malzemeden ürün elde etmeden önce, PVC bir dizi özel katkı maddeleriyle birleştirilir. Katkı maddeleri ürünün mekanik bilhassarini, parlaklığını, hava şartlarına dayanımını, rengini, berraklığını ve elektriksel özelliğini belirler.

PVC hava şartlarına, kimyasal çürümeye, korozyona, şoka ve aşınmaya sağlamdır. O bu amaçla açık havaya maruz ürünlerinde ve çoğu değişik uzun hayatlı dilenen yerlerde müşterilerin tercih namacıylaidir.Örneğin PVC boruların %75’inin 40 yıldan çok bir ömre sahip olacağı (100 yıla çıkma potansiyeli olacağı) ön görü edilmektedir. Pencere profilleri ve kablo yalıtımı gibi başka uygulamalarda, çalışmalar gözler önüne serdi ki bunların % 60 ‘ından çoğu 40 yıldan daha çok bir ömre sahiptir. Ahşap ise kısa ömürlüdür.

Ekonomiklik: PVC’nin hafifliği, sağlamlığı ve tasarım esnekliği bir çok uygulamada fiyat üstünlüğü sağlar. Konstrüksiyonda sarfedilen PVC bileşenler kusursuz fiyat/performans üstünlükleri sunmaktadır. PVC, ahşap amacıyla net gereksinim olan bakım ve boya istemez. PVC sağlamdır, uzun süreli ve bakım istemeyen uygulamalar amacıyla çok idealdur. PVC’nin yapım ve kullanım maliyeti, alüminyum ve ahşaba göre daha düşüktür.

Çevreyle dost: Üretimden yok imkan kadar hayat döngüsünü ve bu döngü esnasında etrafnin etkilenme derecesini öneme alan değerlendirme ve bağımsız çalışmalarda PVC’nin etrafa etkisi, pencere profil ve kapı üretiminde sarfedilen başka malzemelerle kıyaslandığında olumlu bulunmuştur. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olan PVC den imal edilen ve kullanım hali olmayan/kalmayan bütün malzemeler yine yine yinedan şekillendirilerek mamül halina getirilir.

Mükemmel Yalıtım: PVC malzemenin ısı iletim katsayısı, pencere profil ve kapı üretiminde sarfedilen ahşap ve alüminyum malzemelerle kıyaslandığında daha iyi yani daha düşüktür (λPVC= 0,16 W/mK iken , λALUMİNYUM= 200 W/mK ve λAHŞAP= 0,20 W/mK). Dolayısıyla PVC, ısı tasarrufu yönünden pencere profil ve kapı üretiminde sarfedilen en iyi malzemedir. Isı yanısıra PVC, ses, nem ve aynısı dış etkilere karşı gerçek bir yalıtım malzemesidir.

Çok yönlü oluşu: PVC’nin fiziksel bilhassari tasarımcılara, tasarım yapar iken yüksek derecede istiklal sağlar. PVC bu amaçla inşaat, ambalaj, tıp, elektrik, elektronik, otomotiv sektörlerinde kısaca hayatımızın her bölümünde süregelen olarak kullanılmaktadır.

Yeniden kullanılabilirlik: Borular, pencere profilleri ve yer döşemleri gibi konstrüksiyon malzemeleri hayatlarınin sonucunda yinedan kullanılabilirler. Bu özelliği ile PVC etraf ve ekonomi yönünden mühim yarar sağlamaktadır.

PVC ve Alüminyum Pencerelerinin Karbon Ayak İzi Açısından Karşılaştırılması

Karbon ayak izi, her insanın ulaşım, ısınma, enerji kullanımı gibi etkinlikleri esnasında ya da satın aldığı her türlü ürünün üretim aşamalarında atmosfere yayılmasına namacıyla bulunduğu karbon sayısını anlatmak üzere sarfedilen bir terimdir. Başka bir ifadeyle, aldığımız her ürün ya da gerçekleştirdiğimiz her etkinlik amacıyla lüzumlu olan enerjinin üretilmesi esnasında atmosfere salınan karbon gazı toplamını ifade eder.

Doğal süreçlerin etkisinde milyonlarca senedir devam eden iklim değişikliği, bugünümüzde insan kaynaklı bölgesel kirlilik namacıylaiyle etkisini ve zararını daha da arttırmıştır. Geçmişten aldığımız temiz ve sıhhatli etraf mirasını istikbal nesillere de gerektiği gibi aktarabilmek amacıyla her şahıs ve kuruluşa vazifeler düştüğü bir gerçektir.

Bu çerçevede hem etraf ve iklime karşı duyarlılığımızı göstermek üzere hem de etraf kirliliğine karşı alınan önlemlere somut katkı sunabilcek üzere karbon ayak izinin hesaplanması ve azatlımı husussu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirme mühim bir vazife halina gelmiştir.

Karbon ayak izi, bir işletme yada bir etkinlik namacıylai ile meydana gelen ve süregelen olarak küresel ısınma potansiyelini ifade eden sera gazı emisyon sayısını hesaplar. CO2 eşdeğeri kilogram ya da ton cinsinden ölçülür.

Karbon ayak izi karşılaştırması amacıyla oluşturulan çalışmada aynı tip ve ebattaki PVC ve Alüminyum pencere çerçevelerinin, hammadde oluşturulmasından binaya montajına kadar aşamalardaki enerji kullanımı ve bunun neticesinde da kg cinsinden CO2emisyon miktarları hesaplanmıştır. Bu çalışmada PVC pencere çerçevesinin karbon ayak izi 248,8 kg CO2 olarak, Alüminyum pencere çerçevesinin karbon ayak izi ise 485,9 kg CO2 olarak bulunmuştur. Alüminyum pencere çerçevesinin karbon ayak izi, PVC pencere çerçevesine oranla 2 kat daha yüksek miktardadır.

Ayrıca, PVC profillerinden yapılmış pencerenin ısı yalıtım performansı da yüksektir. Dolayısıyla kullanıldıkları mekanlarda kışın ısınma enerjisinden, yazın iklimlendirme (klima) enerjisinden tasarruf sağlayarakDiğer bir husus da PVC pencerelerin, uzun hayatları ardından geri dönüşüm amacıyla enerji kullanımı, Alüminyum pencerelerin geri dönüşüm enerji kullanımına göre çok çok düşüktür.

PVC pencerelerin bütün üretim aşamalarında, düşük karbon ayak izine, kullanımları esnasında uzun hayat ve üstün yalıtım performansına, geri dönüşümlerinde de düşük karbon ayak izine sahip olmalarından ötürü başka malzemelerden yapılmış pencerelere tercih edilmesi sonucunu doğurmuştur.

WhatsApp