x

Ev Elektrik Tesisatı; Elektrik Tesisatı Nedir? Ana kolon hattı, Kolon hattı, Linye Hattı, Sorti Hattı, Priz sortisi, Aydınlatma sortisi, Topraklama Hattı ve Topraklamanın hedefi konularından faydalanabilirsiniz.

Elektrik Tesisatı Nedir?

Kullanılan yere göre elektrik enerjisi (iş yeri, ev, atölye ve fabrika gibi) yerlerde ve tesisatta kullanılacak alıcıların (torna tezgâhı, ütü, çamaşır makinesi elektrikli dikiş makinesi, flüoresan lamba vs.) özellikleri tarafında farklı anahtarlar, iletkenler, prizler, sigortalar ve öbür altyapı elektrik malzemeleri olan (buatlar, klemensler, borular vs) kullanılarak hazırlanan teçhizata elektrik tesisatı denir.

Elektrik tesisatları idari ve fenni olarak yönetmeliklere bağlıdır. Fakat onay alınarak kullanmak mümkündür. Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre tesisat yapımında ne gibi şeylere uyulması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Ana Kolon hattı

Transformatör ya da elektrik direğinden elektrik sayacı panosuna kadar gelen iletkenlere ana kolon hattı adı verilir.
Direk ve Elektrik panosu arasında kofra, kompakt şalter gibi ana kolon sigortası bulunmaktadır.

Kullanıma yönelik; Ev tesisatı (Monofaze), İş yeri tesisatı (Trifaze), Elektrik direğine mesafe ve kullanım kullanımına göre iletkenlerin çapları değişebilmektedir.

Kolon hattı

Sayaç panosundan, sigorta kutusuna ya da dağıtım tablosuna kadar olan hatlara kolon hattı denir.
Evlerde kolon hattında en az 4 mm2 kesitinde bakır iletken kullanılır.

Linye Hattı

Dağıtım tablosundan, ışık ya da priz sortisinin bağlandığı en son buata kadar olan hem de linye hattı denir.

Linye hatlarında en az 2,5 mm2 kesitli iletken kullanılır.
Priz linyelerinde 10-16 amperlik, ışık linyelerinde ise 6 amperlik buşon kullanılır.

Işık (lâmba) linyesine en çok 9 ışık sortisi,
priz linyesine ise en çok 7 priz sortisi bağlanabilir.

Sorti Hattı

Buattan alıcıya giden iletken hem de sorti hattı denir. Priz sortisi ve aydınlatma sortisi olmak üzere iki çeşittir.

Priz sortisi

Priz sortisi; Linye hattıyla elektrik prizleri arasında olan bağlantı hattına denir. Priz sortisinde sarfedilen en ufak iletken kesiti ise 2,5 mm2’dir.

Aydınlatma sortisi

Aydınlatma sortisi; Linye hattıyla aydınlatma armatürü arasında olan bağlantı hattına denir.

Aydınlatma sortisinde sarfedilen iletken kesiti en az 1,5 mm2’dir ve lâmba ile ona kumanda eden anahtardan oluşur.

Topraklama Hattı (Koruma – Emniyet Hattı)

Topraklama Hattı (Koruma – Emniyet Hattı); Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. Topraklama tesisatı, Topraklama Hattı, Koruma hattı ya da Emniyet Hattı olarak ta adlandırılmaktadır.

Topraklamanın hedefi

Topraklamanın hedefi; ortaya gelebilecek bir hata halinde oluşacak ismim ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek ya da bu tehlikeli gerilimleri tamamiyle ortadan kaldırmaktır.

Binaların topraklanması kadar enerji tablolarının da topraklanması önemlidir.
Panoların topraklanması ile bina topraklaması genel olarak benzeşmektedir.

Topraklama kablosu iç tesisatlarında 2,5 mm², Topraklama çubuğu kablosu ise ev tesisatlarında en az 4-6 mm² olmalıdır.

WhatsApp