x

Alüminyum Doğrama sistemleri cephe sisteminiz taşıyan ana yapılarda ve pencere, kapı sistemlerinde geniş bir kullanım alanını teşkil eder. Ürünün doğru ve yerinde seçilmesi, kaliteli olması ve uygulanması gibi ana faktörlerin tam ve kusursuz yerine getirilmesi çok büyük bir ehemmiyet arz eder. Bütün bu kombinasyonlar bir araya geldiği zaman ise meydana estetik bir görüntü yayınlayan iş, maksimum yarar ve uzun hayat gibi kullanıcının aldığı hizmetten ileri derecede yararlanmasını gerçekleştiren bir iş çıkar. Bu ana başlıkların ehemmiyetinin daha iyi idrak edilmesi amacıyla ana başlıklara ayırabilir ve bu ana başlıklar altında geniş çaplı olarak inceleyebiliriz.

Öncelikle malzeme seçimi çok iyi yapılmalı, alüminyum doğrama sistemlerinin en büyük tercih nedeni ağırlığı en az düzeye düşürerek, maksimum mukavemet sağlanan ürünün kullanılmasıdır. Doğru ürün seçilmemesinin sonuçları parasal kayıplardan öteye geçerek çok daha vahim ve yerine getirilemez kayıplar verdirilebilir. Bu yüzden statik hesaplamaları iyi yapılmış, etraf ve başka bütün dış etkenler enine boyuna iyi hesaplanmış, proje bazlı iş yapılmalı ve niteliğin ilk basamağı dayanıklı esasları olan işler ile atılmalıdır. Unutulmamalı ki başka bütün aşamalar ne kadar iyi olursa olsun, ilk etapta ürün seçiminde oluşturulan bu hata yüzünden hiçbir ehemmiyeti kalmayacaktır.

Diğer bir mühim konu ise seçilen ürünün doğru ve kusursuz şekilde uygulanması. Milimetrelerin bile büyük ehemmiyet arz ettiği büyük çaplı projelerde, oluşturulan küçük sorunlar çığ tesiri yaratacak ve işin amacıyladen çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu yüzden doğru proje ve sıfır hata ile yola çıkılmalı, atılan her adımın, çakılan her çivinin ne denli mühim bulunduğu projede yer alan herkes doğrulusunda statü ayırmaksızın idrak edilmelidir. Ölçüleri itibariyle doğru projeler dahi, dayanıklı temeller üstüne oturtulmaz, malzemeden kaçılır ya da hatalı yerlere eksik ya da çok güç uygulanırsa ileri ki aşamalarda çok büyük yıkımlar kaçınılmaz olmakla beraber can kayıpları da yaşanabilir. İş ve işçi güvenliğinin tam sağlandığı, kural ve talimatlara kusursuz uyulduğunda ise her işte bulunduğu gibi görülecektir ki alüminyum doğrama sistemlerinde de uzun hayatlü, maksimum verim sağlanan işler meydana çıkacaktır.

WhatsApp